31 agosto 2011

Porno suburbia

Argynnis adippe

Colors

The drummer

Casmerodius alba

The rider

The Milky Way

Mountains

26 agosto 2011

Myiopsitta monachus

18 agosto 2011

The run

16 agosto 2011

Mime

15 agosto 2011

The dancer

12 agosto 2011

Notre Dame

Windmill

10 agosto 2011

Corvus corax

09 agosto 2011

The moon, tonight.

08 agosto 2011

Phalacrocorax carbo

07 agosto 2011

Underway

Spirits of ancient Egypt

Ardea cinerea

06 agosto 2011

Seastorm

Fishing

05 agosto 2011

Summer